Slayer

Slayer said goodbye to Nashville on their "Farewell Tour."